ติดตั้งส่วน body

SGPG แนวทางป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

Share on facebook
Facebook

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
ขอความร่วมมือพนักงานผู้โดยสารปฏิบัติตัวดังนี้
1 ตรวจเช็คความพร้อมของตนเอง ไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง ไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ
2 สวมหน้ากากก่อนขึ้นรถ ถ้าไม่สวมขึ้นรถไม่ได้
3 วัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถ
4 ล้างมือด้วยเจลลแอลกอฮอล์
5 ขึ้นนั่งบนรถ ไม่ถอดหน้ากาก ไม่กินอาหาร บนรถ

SGPG ห่วงใยใส่ใจดูแลคุณ

เนื้อหาที่คล้ายกัน

ขอขอบพระคุณลูกค้า WHA-SIL ,บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด และบริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด ที่ไว้ใจในการให้บริการดูแลพื้นที่สีเขียว สวนรกเราไม่ทน! เร่งเครื่องเต็มแรงบิด แต่งกิ่งสวยทุกกระเบียด ตัดเรียบทุกสนาม

ขอขอบพระคุณลูกค้า WHA-SIL ,บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด และบริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด ที่ไว้ใจในการให้บริการดูแลพื้นที่สีเขียว สวนรกเราไม่ทน! เร่งเครื่องเต็มแรงบิด แต่งกิ่งสวยทุกกระเบียด ตัดเรียบทุกสนาม

ขอขอบคุณลูกค้า บริษัท เซอิมิทซุ (ไทย) จำกัด และบริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด ใช้บริการแม่บ้านกรีนพ้อยท์ มืออาชีพเรี่องบริการ เรียกใช้ “บริการแม่บ้านทำความสะอาดกรีนพ้อยท์”

ขอขอบคุณลูกค้า บริษัท บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)จำกัด,บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท ฟูจิเนะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เซอิมิทซุ (ไทย) จำกัดใช้บริการแม่บ้านกรีนพ้อยท์มั่นใจ ไม่ผิดหวัง

ขอขอบคุณลูกค้า บริษัท บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)จำกัด,บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท ฟูจิเนะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท เซอิมิทซุ (ไทย) จำกัดใช้บริการแม่บ้านกรีนพ้อยท์มั่นใจ ไม่ผิดหวัง