ติดตั้งส่วน body

SGPG ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และ จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับอำเภอปลวกแดง และโรงพยาบาลปลวกแดง

Share on facebook
Facebook

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด

GREEN POINT GROUP Company

#ศรีราชากรีนพ้อยท์#sgpg

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบันการระบาดเข้ามาใกล้ตัวของพวกเรามากขึ้นทุกที บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมด้วยช่วยกันพร้อมกับเจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ โดยการบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท โดยแบ่งดังนี้

1. บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในการดูแล ช่วยเหลือประชาชน ในช่วงสถานการณ์โควิด ให้กับ อำเภอปลวกแดง จำนวนเงิน 50,000 บาท

2. บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน จัดซื้อ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน การติดเชื้อโควิดสำหรับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลปลวกแดงจำนวน 50,000 บาท

ขอขอบพระคุณนาย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัย และทำตามกฎระเบียบที่ทางรัฐให้ทำอย่างเคร่งครัด

ทาง SGPG ขอขอบคุณความเสียสละการทำงาน ความทุ่มเทของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ของไทยที่ต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รักษาดูแลผู้ป่วยให้หาย

#ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี#ร่วมใจสู้ภัยโควิด#covid19

เนื้อหาที่คล้ายกัน

ขอขอบพระคุณลูกค้า WHA-SIL ,บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด และบริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด ที่ไว้ใจในการให้บริการดูแลพื้นที่สีเขียว สวนรกเราไม่ทน! เร่งเครื่องเต็มแรงบิด แต่งกิ่งสวยทุกกระเบียด ตัดเรียบทุกสนาม

ขอขอบพระคุณลูกค้า WHA-SIL ,บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด และบริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จำกัด ที่ไว้ใจในการให้บริการดูแลพื้นที่สีเขียว สวนรกเราไม่ทน! เร่งเครื่องเต็มแรงบิด แต่งกิ่งสวยทุกกระเบียด ตัดเรียบทุกสนาม

ขอขอบคุณลูกค้า บริษัท เซอิมิทซุ (ไทย) จำกัด และบริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด ใช้บริการแม่บ้านกรีนพ้อยท์ มืออาชีพเรี่องบริการ เรียกใช้ “บริการแม่บ้านทำความสะอาดกรีนพ้อยท์”

ขอขอบคุณลูกค้า บริษัท บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)จำกัด,บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท ฟูจิเนะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เซอิมิทซุ (ไทย) จำกัดใช้บริการแม่บ้านกรีนพ้อยท์มั่นใจ ไม่ผิดหวัง

ขอขอบคุณลูกค้า บริษัท บริษัท ซิกโนด ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)จำกัด,บริษัท ทสุตะ (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท ฟูจิเนะ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท เซอิมิทซุ (ไทย) จำกัดใช้บริการแม่บ้านกรีนพ้อยท์มั่นใจ ไม่ผิดหวัง