“การลงมือทำสำคัญเสมอ “ SGPGมอบเงินสบทบซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และ บริจาคสิ่งของยังชีพที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัดGREEN POINT GROUP C […]