๑๒ สิงหาคม.เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา.

Share on facebook
Facebook

๑๒ สิงหาคม.

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา.

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง.

พิสุทธิการุณธ ทรงหนุนเหล่าประชาสำนึกพระเมตตามิ่งมารดาของชาวไทยนบเนื่องเบื้องพระบาทอภิวาทพระพรชัยแซ่ซ้องก้องเกริกไกรน้อมเทิดไท้ “ทรงพระเจริญ”.

_________ 🙏🏻 _________.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด

เนื้อหาที่คล้ายกัน